Tin tức trong ngày

Phong Thủy

rất dị giếng làng hơn 350 tuổi

Giếng làng được đào vào những năm giữa thế kỷ 17, do ông tổ của dòng tộc Trần Kim – Trần Vĩnh (1620 – 1668), người mở đất lập làng Đông Trung khởi tạo nên. Tương truyền, giếng Thang là nơi có mạch nước tốt, được đào 3 ngày đêm …

Thêm nữa »